La nostra oficina tècnica està formada per enginyers industrials, tècnics i delineants amb un dilatada experiència en el sector de la construcció metàl·lica.

Per tant, oferim un servei integral que cobreix des de el disseny fins l’acabat de qualsevol tipus d’obra en acer o mixta.

Utilitzem la més avançada tecnologia en programes de càlcul i disseny d’estructures metàl·liques en 3D.