El forjat col·laborant i l’encofrat perdut concebuts a partir d’un perfil nervat presenten una sèrie d’avantatges tècnics que, juntament amb la rapidesa de muntatge, fan que en els últims anys n’hagi augmentat l’ús. Bàsicament el seu àmbit d’aplicació és per a la construcció d’entresolats, edificis o cobertes sotmesos a altes càrregues.

...