Tipologia:
Escala Emergència Torre Control (Aeroport Girona)
Client:
Propietat:
Any realització:
2010

Solucions Constructives:

 
Estructura metàl·lica galvanitzada en calent per a escala 30.000 kg, gambes, replans i passarel·les amb paviment de xapa abocardada. Tancaments amb xapa perforada (415 m2), panell sandvitx de llana de roca (100 m2) i 220 ml de barana

Galeria d'imatges