Tipologia:
Estació d'autobusos
Client:
EMCOFA
Propietat:
Dept. Transports de la Genralitat
Projectista:
ABM ENGINYERING
Any realització:
2007

Solucions Constructives:

 

Estructura metàl·lica 100.000 kg. Xapa per a forjat col·laborant 100 m2. Casanova aporta recàlcul de subestructura de coberta per optimitzar estructura i càlcul de les unions cargolades. Serralleria, baranes, escales d'acer inox.

Galeria d'imatges