Tipologia:
Nau Industrial
Client:
Grues Canigó
Propietat:
Grues Canigó
Arquitecte:

Pere Fina

Aparellador:
David Freixes
Any realització:
2008

Solucions Constructives:

 
Estructura metàl·lica, realitzada amb bigues de secció variable amb perfil armat. Pòrtics de 32,5 m de llum jàsseres, 55.000 kg. Coberta i façanes amb panell sandwich. Forjat col·laborant 85 m2.

Galeria d'imatges