Tipologia:
CEIP
Client:
Propietat:
Dept. Ensenyament de la Generalitat
Projectista:
EXE ARQUITECTURA
Aparellador:
Jordi Valls
Any realització:
2008 - 2009

Solucions Constructives:

 

Construcció realitzada per mitjà de pòrtics metàl·lics i forjat amb lloses prefabricades de formigó. Per estructura 275.000 kg. Coberta tipus Deck 1080 m2, sandvitx in situ de façana 1400 m2 i 480 m2 de xapa perforada. Casanova aporta el càlcul de les unions cargolades.

Galeria d'imatges