Tipologia:
Altell
Client:
Tallers Comas
Propietat:
Tallers Comas
Any realització:
2007

Solucions Constructives:

 
Estructura metàl·lica, 25.000 kg. Xapa per a forjat col·laborant. Casanova aporta càlcul de les unions cargolades

 

Galeria d'imatges